Sportbelangen Alblasserdam Sport Belangen Alblasserdam heet zo sinds 2002, maar bestaat al sinds 1979 toen het Alblasserdams Sportoverleg (ASO) in het leven werd geroepen. Deze overkoepelende organisatie van de plaatselijke sportverenigingen had als taak de belangen van de lokale sport te behartigen.

Door de jaren heen heeft dit sportoverleg zich op allerlei manieren ingespannen. Jarenlang werd de jaarlijkse sportverkiezing georganiseerd, in het kader van 50 jaar bevrijding en het 700-jarig bestaan van Alblasserdam zijn samen met verenigingen activiteiten op touw gezet. Verder werden er cursussen georganiseerd en wordt met de plaatselijke sportverenigingen ieder jaar nog steeds voor de gehandicaptensport gecollecteerd.

Het Ministerie van VWS geeft alle gemeenten in Nederland de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen ter versterking van de breedtesport. Breedtesport richt zich niet alleen op het organiseren van sportactiviteiten, maar 'kijkt' verder. Er worden activiteiten ontwikkeld die meer inwoners bereiken dan alleen de sportievelingen sporters zoals b.v. gehandicapten, (hang)jongeren en senioren. Daarbij is het van belang dat sportverenigingen en instellingen samenwerken om Alblasserdammers meer te laten bewegen.

Inclusief de breedtesportimpuls heeft Sport Belangen Alblasserdam zich de volgende taken ten doel gesteld:
 • zorgdragen voor een goede kanalisatie/afstemming van verenigingsactiviteiten;
 • bevorderen/verbeteren/uitbreiden/instandhouden van een duurzaam lokaal sportaanbod;
 • komen tot een opzet/aanvraag/uitvoering en evaluatie van de breedtesportimpuls;
 • het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseren inzake sportbeleids-aangelegenheden zoals accommodaties, subsidies, manifestaties, middelen e.d.
 
  CONTACT  
  SC Blokweer
Sportlaan 3
2951 HL Alblasserdam
 
  locatie en route  
  Telefoon: 078 - 692 00 40
E-mail: info@blokweer.nl
 
  tips, tops & klachten  
volg blokweer ook op: facebook   twitter  
 
 
  SPONSORS i  
 • Bodily Welness
 • Automobielbedrijf A. Bochanen & Zonen
 • SNS Bank - Alblasserdam
 • Prins Auto
 • Heart 4 Cars
 • DG Graphic Design
 • Hier uw advertentie
 • Grieks Afhaalcentrum Nefeli
 • Klaroen.nl
 • CLUB YOU Health Fitness & Sports
 • Zijderveld garden and home
 • Cultureel Centrum Landvast
 • Ford Wensveen
 • Euro Funcenter
 
 Home  |   Blokweer  |   Zwembad  |   Sporthal  |   Verenigingen  |   Contact  |   Sitemap  |   CMS em fb tw
 Privacyverklaring  |  Blokweer.nl is een initiatief van en ontwikkeld door DG Graphic Design in nauwe samenwerking met het sportcentrum, de sportverenigingen en de gemeente Alblasserdam © 2004 - 2019.
 
 
Sportcentrum Blokweer