people Bestuur

Sportcentrum en zwembad Blokweer vallen sinds 1 januari 2014 onder een stichting genaamd Beheer Stichting Sport Alblasserdam (BSSA).

De missie van de BSSA
“Het als goed huisvader beheren en op ondernemende en duurzame wijze exploiteren van de aan de BSSA toevertrouwde accommodaties, deze te benutten om in een gastvrije en plezierige omgeving sport- en bewegingsactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen te faciliteren, stimuleren en organiseren en op die wijze een betekenisvolle en duurzame relatie aan te gaan met bestaande en potentiële gebruikers / bezoekers.”

De rol van het vrijwillige stichtingsbestuur heeft een primaire relatie met het functioneren van de medewerkers en de organisatie in het algemeen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid, maar zal ook de aansturing verzorgen van het management. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid.

Het bestuur bestaat uit:

 • Lykele Bokhorst
  Voorzitter
 • Peter Kooiman
  Penningmeester
 • Vacature
  Secretaris
 • Paul de Ruijter
  Algemeen Bestuurslid "zwembad groep"
 • Vacature
  Algemeen Bestuurslid "sporthal groep"


Contact met het bestuur? E-mail naar: bestuur@bssalblasserdam.nl

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de "zwembad groep", alle activiteiten en verenigingen van het het zwembad, en de "sporthal groep", alle activiteiten en verenigingen van de sporthal. Gezamenlijk dragen ze de verantwoording voor Sportcentrum Blokweer.

Sportcentrum Blokweer