rules Huisregels
npz

Protocol vrolijk en veilig
Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

Met het betreden van zwembad Blokweer geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te alle tijde de politie ingeschakeld. Het niet naleven van deze huisregels kan een ontzegging tot gevolg hebben. U kunt hier het protocol als een pdf-file downloaden.

  • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
  • Verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
  • Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodaties op te houden.
  • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.
  • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
Zwemmen is alleen toegestaan in gepaste zwemkleding.
Niet met schoenen rondom de zwembaden en het ‘blotevoetengedeelte’ van de kleedaccommodatie.
Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan.
Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding, gebruik van de af te sluiten kluisjes of garderobekasten.
Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
Bezoekers vanaf 14 jaar dienen zich op verzoek van de medewerkers te legitimeren.
Glaswerk in de zwemzaal is niet toegestaan.
Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.

meldnummer ongewenste intimiteiten: 0900 - 202 55 90  |  vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

zie ook deze websites: vertrouwenspunt sport en gedragscode zwembranche

Sportcentrum Blokweer