news Nieuws

Gemeenteraad kiest voor betonnen zwembad

Update februari 2023:

"Samen gaan we deze klus klaren"

Aannemer De Vries Werkendam gaat de renovatie van het zwembad in Alblasserdam uitvoeren. "Het is fijn dat we aan de slag kunnen," vertelt wethouder De Gier. Jan Luijten, directeur van De Vries Werkendam vult hem aan: "Deze klus past perfect bij ons."

Maatschappelijk belang
"Het zwembad is een belangrijke voorziening voor ons dorp," aldus De Gier. "Daarom ben ik blij dat we een enthousiaste aannemer hebben gevonden die de klus gaat klaren." Luijten herkent het maatschappelijk belang van het zwembad. "Een van onze medewerkers woont in Alblasserdam. Via hem hoorde we van de sluiting van het zwembad en zo is het balletje gaan rollen." Ook Lykele Bokhorst, voorzitter van de BSSA, is blij. "Dit is een hoera-moment. Het is fijn dat het herstel van het zwembad nu kan gaan beginnen."

Vervolg
Nu het contract getekend is, kan het bouwteam aan de slag. Daarin zitten medewerkers van de gemeente en van de aannemer. Samen maken zij het definitief ontwerp. Parallel daaraan beginnen we met diverse voorbereidende werkzaamheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontmantelen van de zwembadbak en het demonteren van de zwembadinstallaties.

Heropening
De planning is nog steeds dat het vernieuwde zwembad eind dit jaar open gaat. Vorig jaar moest het bad worden gesloten, omdat er sprake was van roestvorming in de constructie. Uit nader onderzoek bleek dat de hele zwembadbak moest worden vervangen. Daarvoor zijn verschillende varianten onderzocht. In september heeft de gemeenteraad gekozen voor een betonnen bak, omdat die duurzamer is.

Vragen
Heeft u vragen over de renovatie? Neem dan contact op met Linda Vermeulen (06 - 386 325 48), team communicatie gemeente Alblasserdam.

 

Op dinsdag 27 september 2022 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam gekozen voor herstel van zwembad Blokweer door het vervangen van het huidige RVS-bassin door een betonnen bassin. Ook heeft zij daarvoor geld beschikbaar gesteld.

Wethouder Freek de Gier: "We gaan het dorp het zwembad teruggeven en daar ben ik heel blij mee. Een zwembad is een belangrijke voorziening voor een dorp als de onze. In een waterrijke omgeving is het heel belangrijk om zwemles te krijgen. Ook willen we graag dicht bij huis goede plekken aanbieden om aan de gezondheid te werken, recreatief of bij een vereniging. Het zwembad is ook een belangrijk plek voor ontmoeting, weet ik uit eigen ervaring."

Lykele Bokhorst van de beheerstichting van het zwembad (BSSA): "We zijn heel gelukkig dat de gemeenteraad heeft gekozen voor een structurele oplossing van het probleem. Daardoor kunnen we tot in lengte van jaren deze, in onze ogen, onmisbare faciliteit in Alblasserdam behouden." 

In onderstaande video lichten wethouder Freek de Gier en Lykele Bokhorst de situatie toe: (artikel gaat verder na de video)

Vervolgproces
De volgende stap die de gemeente gaat zetten is het zoeken van een aannemer. Dat moet via een aanbestedingsprocedure. Alle kennis die de afgelopen voorbereidingstijd is opgedaan, neemt de gemeente mee bij het selecteren van een geschikte aannemer. 
Er wordt vervolgens een deskundig bouwteam samengesteld dat  in goed overleg met de gemeente en de BSSA (de beheerstichting van het zwembad) het gehele bouwproces goed en zorgvuldig gaat doorlopen. Dan zal het werk vervolgens verder worden voorbereid en uitgevoerd. Naar verwachting zal het zwembad dan over ongeveer een jaar worden opgeleverd en weer geopend.
Communicatie tussen alle partijen en met omwonenden hebben tijdens het gehele proces de aandacht.

Beton
Het college van burgemeester en wethouders had twee oplossingen uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zijn afgewogen op basis van negen criteria. Met name de duurzaamheid van het betonnen bassin maakt verschil. Het energieverbruik wordt met 11% verlaagd, t.o.v. de 2% bij de andere oplossing. Deze 11% is de eerste stap om al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en het zwembad als een belangrijke voorziening toekomstbestendiger te maken. Daarnaast past deze stap het beste bij de toekomstvisie voor Alblasserdam als 'fit en groen dorp in de polder'.

Oproep voor zwemlessen
Tot de heropening van het zwembad in 2023, biedt Blokweer zwemlessen aan in Papendrecht en Sliedrecht. Ook maakt de gemeente het voor scholen mogelijk om het schoolzwemmen door te laten gaan in een ander zwembad. We vinden het namelijk heel belangrijk dat alle kinderen in groep 3 en 4 zwemles krijgen en roepen ouders en scholen daarom op gebruik te maken van deze mogelijkheden.

Wiekslag en de Reddingsbrigade maken ook gebruik van een ander zwembad. De gemeente en BSSA ondersteunen deze verenigingen om het verenigingsleven voort te kunnen zetten tot ze weer terug kunnen naar hun thuisbasis.

« terug  |   deel artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w
Sportcentrum Blokweer